Skip to main content

Mütevelli Heyet Başkanımız Dr. Bahar Akıngüç Günver'in İKÜ Gündemine İlişkin Mesajı-XI

Değerli Kültür Ailem, 

Dağarcığımızdaki tüm bilgileri ve deneyimleri yeniden gözden geçirdiğimiz bir zaman dilimindeyiz. Son aylarda yaşadığımız her deneyim hızla giden bir trende yolcuyken, kendimizi bir anda makinistin koltuğunda bulmak, açık denizde pusulasız kalmak gibi. Distopik kurguyla yazılmış bir senaryo gibi pandemi...  Bir gün bir virüs hayatımıza girdi ve bütün ayarlarımız değişti. 

Bugün geldiğimiz nokta iyileşme fazı olarak tanımlanıyor.  Yan etkilerin yönetimini de içeren bu süreçte değişmeyen tek bir gerçek var: Hepimiz halâ aynı gemideyiz.  Normalleşme takvimi dahilinde Mütevelli Heyet Başkanlığı, Rektörlük, Genel Sekreterlik ve idari birimlerimizden oluşturulan 24 kişilik bir ekiple haftalar sonra ilk kez üniversitede çalışmalarımıza başladık. 

İş güvenliği ve sağlık ilkesiyle çalışma koşullarımızı belirlediğimiz bu deneyimi pandemi sonrası dönemin bir provası olarak da düşünebiliriz. 2 Haziran 2020 tarihinde başladığımız süreçle birlikte Üniversitemizin KOVID Komisyonu KOVKOM tarafından; İKÜ Normalleşme Süreci Çalışma Esasları, İKÜ Normalleşme Süreci Yiyecek-İçecek Hizmetleri Çalışma Esasları, Personel Kuralları, İşe Dönüş Muayene Formu, Ziyaretçi Formundan oluşan yeni normale göre hazırlanmış dokümanlar hepimizle paylaşıldı. Bütün uygulama ve esaslar; sağlığın korunması ve geliştirilmesi ilkesiyle oluşturuldu. Sürecin sağlıklı işleyişini sağlamak hepimizin bireysel sorumluluğu olup gereken hassasiyetin ve dikkatin gösterilmesini önemle rica ediyorum. 

Değerli Kültür Ailem, 

İçinde bulunduğumuz dönemde; açıklanan normalleşme takvimi ile tüm senaryolarımızı, genel hatlarıyla üç ana başlıkta ele alıyoruz: Olası  ikinci bir dalga, salgının kontrol edilebilir seviyede seyrettiği senaryo ya da bütünüyle etkisiz hale gelmesi.

Bu ana başlıklar çerçevesinde risk komitemiz ile akademik, idari, ekonomik, teknolojik olarak alternatif tüm senaryolar üzerinde çalışıyoruz. Geliştirilen tüm senaryoların temelini ise dört başlık oluşturuyor:  Sağlığın korunması, teknolojinin etkin kullanımı, hizmetlerin sürdürülebilirliği ve ekonomik dayanıklılık. Derslerin uzaktan devam etmesi durumunda çalışma gün ve saatlerinin yeniden gözden geçirilmesi, içerideki popülasyonun kontrolüne ilişkin seyreltilmiş kampüs uygulaması, çevirimiçi mentorluk ve danışmanlık, uygulamalı dersler için alternatif senaryolar, yakın gelecekteki iki gündem maddemiz olan yaz öğretimini güçlendirmek ve tercih günleri planlaması...  Bütün bunların yanı sıra üniversite olarak misyonumuzun bir parçası olan araştırma çalışmalarını da planlamak ve pandeminin yan etkilerinden en az seviyede etkilenmesini sağlamak gündem maddelerimiz arasında. 

Odağımızdaki başlıklar değişebilir. Gelişmeler, gündemi etkileyebilir. Kriz nedeniyle kısa vadeli hedefler koymak durumunda kalabiliriz. Ancak koşullar ne olursa olsun Kültür ailesi olarak; amacımıza sadakat,  insani yaklaşımdan ödün vermeden ana hedeflere odaklanmak; akademik ve idari tüm yöneticilerin varlık göstermesi, analitik becerilerin, teknoloji kullanımının, ekipler arası eşgüdümün azami düzeyde kullanılması bu süreçte temel beklentimizdir. 

Değerli Kültür Ailem, 

Kaos ve çatışma krizin doğasında vardır. Bu tür zamanlarda fikir ayrılıkları, operasyonel zorluklar, insani hatalar, unvanlar, roller, görevler özelinde sürecin getirdiği stres çatışmalara yol açabilir. 

Burada tavize değil anlayışa, tartışmaya değil diyaloga, karmaşaya değil sadeliğe ve sahiciliğe, işgüdüme değil eşgüdüme ihtiyacımız var. İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde hepimiz aynı gemideyiz. Bu günleri de ancak bu bilinç düzeyiyle geride bırakabileceğimize inanıyorum.

Küçük bir adım ve çekirdek bir kadroyla birlikte aylar sonra kampüse döndüğümüzde, her şeyin birlikte güzel ve paylaşmaya değer olduğunu bir kez daha tecrübe ettik. Dileğim bu zamanların hem kurumsal hem bireysel hafızamızda bir anı olarak geride kalması. En kısa sürede sağlıkla, bir arada buluşabilmek dileğiyle...

Selamlarımla
Dr. Bahar Akıngüç Günver
İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı