Skip to main content

Pandemi Süreç Yönetimi

 ÇALIŞMA

 TARİH

Tüm dünyayı sarsan Yeni Korona Virüs Hastalığı ( COVİD-19) salgınının ülkemizde de görülmesi üzerine tüm öğrenci, personel ve velilerimizi üniversitemizdeki çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Rektörlük Makamı onayı ile yurt içi ve yurt dışı seyahatleri Mart ayı boyunca durdurulmuştur. 

Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 6 Mart 2020 tarihinde yayınlamış olduğu Yeni Korona Virüs Hastalığı (COVİD-19) salgınını ülkemizde önleme çalışmaları kapsamında; “virüs enfeksiyonu görülen ülkelerden Türkiye’ye gelen üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerinin 14 gün evlerinde kalması, ateş ve öksürük belirtisi göstermedikleri takdirde 14. günün sonunda üniversiteye dönmeleri gerekmektedir”.

Ayrıntılı bilgi için: 

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus-hastaligina-iliskin-universitelerde-alinacak-tedbirler.aspx

Yeni Korona Virüs Hastalığı ( COVİD-19)’e karşı tüm yerleşkelerimizde ve servislerimizde dezenfeksiyon işlemleri titizlikle sürdürülmektedir. Bu kapsamda temizlik, restoran, yemekhane ve servis görevlilerimiz özel olarak eğitilmiş ve satışı gerçekleştirilen gıda ürünlerinin denetimleri sıklaştırılmıştır.

Tüm öğrenci ve personelimizin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından daha önce bildirilen prosedürlere gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda bilgilerinizi arz/rica eder,  sağlıklı günler dileriz.

https://www.iku.edu.tr/sites/default/files/inline-files/corono-web.pdf

11.03.2020
COVID-19 (2019-n CoV HASTALIĞI) virüsüne karşı gerekli koruma ve kontrol önlemlerinin alınması amacıyla Sağlık Bakanlığından gelen bilgilendirmeler doğrultusunda Rektörlüğümüzce önlemler alınmıştır. Alınan önlemler çerçevesinde; yurt dışında olup yurda dönen tüm akademik/idari personel ve öğrencilerimiz, dönüş tarihinden itibaren 14 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. İlgili kişilerin pasaportlarının giriş damgası olan sayfasını aşağıdaki e-posta adreslerine göndermeleri gerekmektedir şeklinde bilgilendirme yapılmıştır.   13.03.2020

Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan bilgiler doğrultusunda Rektörlüğümüz tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır ve ilan edilmiştir:

PERSONEL

1.Akademik ve idari personelden, rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri, yüksekokul müdürleri, konservatuar müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş üzerinde bulunanlar ile kronik hastalığı bulunanlar, engelli ve hamile olanlar idari izinli sayılacak. Bu kriterlere uymayan ancak izin kullanmak isteyen personele “yıllık izin” kullandırılacaktır.

Bu bağlamda, yukarıdaki tanımlamalar doğrultusunda izin kullanacak olan tüm idari/akademik personelin izin formu doldurması gerekmektedir.

2. Akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dâhil, tüm yurtdışı çıkışları yurtiçi seyahatleri ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir.

13.03.2020

Değerli Öğrencilerimiz,

Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan bilgiler doğrultusunda:

  1. Öğrencilerin, üniversite faaliyetleriyle ilgili olmak üzere eğitim öğretim faaliyetleri, akademik değişim programları, sosyal faaliyetler, kültürel geziler, sportif faaliyetleri, müsabaka vb. önceden planlanmış olanlar dâhil tüm üniversitenin bilgisi ve iznine tabi yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilecek.
  2. Tüm sağlık programları, fen ve mühendislik programları ile ön lisans, lisans düzeyindeki staj, intern’lük ve uygulamalı eğitimlere devam eden öğrenciler de tatil kapsamında olacak.
  3. Tüm öğrenciler (Türk ve yabancı uyruklu), yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte sorun yaşayabileceklerdir, uçuşları iptal edilebilir, döndüklerinde en az 14 gün yerleşkelere girişlerine izin verilmeyecektir.
13.03.2020
 Rektörlük Makamı Kararı ile atama ve yükseltmeler durdurulmuştur 13.03.2020
 YÖK tarafından yapılan geri bildirim doğrultusunda KOV KOMİSYONU oluşturulmuştur.  16.03.2020
 İnsan Kaynakları tarafından yürütülmekte olan tüm işe alım süreçlerinin durdurulduğu ilan edillmiştir.  16.03.2020
 Covid-19 önlemleri kapsamında tüm yerleşkelerde detaylı temizlik yapılarak tutanak ile kayıt altına alınmıştır.  16.03.2020
 Covid-19 önlemleri kapsamında Ataköy Yerlşekesinin arka girişi giriş çıkışlara kapatılarak ilan edilmiştir.  19.03.2020
 CATS sistemine ders açma ve ders yükleme konusunda tüm akademik birimler yeniden bilgilendirilmiştir.  19.03.2020
 Tüm yerleşkelerdeki uygun noktalara el dezenfektanı yerleştirilmiştir.  19.03.2021
 CATs ve ADOBE CONNECT giriş ve kullanımı  hakkında hazırlanan doküman tüm akademisyenlerle paylaşılmıştır  23.03.2020
 23 Mart 2020, saat 17:00’den itibaren tüm yerleşkelerimizdeki yemek, temizlik, ulaşım vb. hizmetler 29 Mart 2020 tarihine kadar durdurulacağı ilan edilmiştir.  23.03.2020
 30.03.2020 haftasında kampüslerde bulunması zorunlu personel dışında uzaktan çalışmaya devam edileceği ilan edilmiştir.  29.03.2020
 CATS üzerinden idari ofisler sanal ofisler olarak öğrenci ve personele hizmet etmeye başlamıştır ve tüm iletişim kanallarından duyurulmuştur.  31.03.2020
  06.04.2020 haftasında İstabul Kültür Üniversitesi’nde bulunması gereken zorunlu personel dışında uzaktan çalışmaya devam edileceği ilan edilmiştir.  05.04.2020
 13.04.2020 haftasında İstabul Kültür Üniversitesi’nde bulunması gereken zorunlu personel dışında uzaktan çalışmaya devam edileceği ilan edilmiştir.  12.04.2020
 Insan Kaynakları Daire Başkanlığı Evdden Çalışma Hakkında hazırladığı destekleyici sunumu tüm çalışanlarla paylaştı  13.04.2020
 Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları yenilenerek tüm akademik/idari çalışanlara duyurusu yapılmıştır.   15.04.2020
 20.04.2020 haftasında İstabul Kültür Üniversitesi’nde bulunması gereken zorunlu personel dışında uzaktan çalışmaya devam edileceği ilan edilmiştir.  18.04.2020
Virüsün yayılmasını önlemek ve süreci iyi bir şekilde yönetebilmek için seyahat kısıtlamaları; evden çalışma; toplantı kısıtlamaları / sanal çözümler getirmek gibi önemli kararlar alın. -
Evden çalışma sistemine geçiş yapabilmek için yeterli bir teknoloji altyapısına sahip olduğunuzdan emin olun. -
Çalışanlarınızı koruyun ve iş gücünüzü planlayın -
Kritik projeleri belirleyerek bunlardaki olası negatif etkileri azaltmak üzere bir plan yaptınız mı? -
Krizin etkisi nedeniyle azalmaya veya artmaya yatkın olan iş alanlarını tespit etmek için gerekli analizleri tamamladınız mı? -
Politika değişikliklerini hızlı bir şekilde uygulayabilmek açısından, hasta ve hastalığın daha fazla yayılmasına neden olabilecek çalışanlar ile ilgili riskleri azaltacak önlemler aldınız mı? -
İnsan Kaynakları politikalarınızı (Ör. esnek çalışma, seyahat ve diğer ilgili politika ve düzenlemeler) gözden geçirdiniz mi?  -
Çalışanlarınızı etkileyen yasalardaki ve düzenlemelerdeki değişimleri (Ör. seyahat kısıtlamaları, teşvikler, vergiler, sosyal sigorta vb.) takip edebileceğiniz bir süreciniz var mı?  -