Skip to main content

Dr. Öğr. Üyesi H. Neyir Tekeli, Uluslararası CEO (İletişim, Ekonomi, Organizasyon) Sosyal Bilimler Kongresi’nde Bildiri Sundu

Uluslararası CEO (İletişim, Ekonomi, Organizasyon) Sosyal Bilimler Kongresi, Bosna Hersek Gorazde Üniversitesi ev sahipliğinde; Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Central Asian American University, Muş Alparslan Üniversitesi, Kıbrıs Batı Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve CEO Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) iş birliğiyle gerçekleştirildi. 18-20 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan kongrede;  Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi H. Neyir Tekeli, “Türkiye’de Covid-19 Sonrası Turizm Sektörü ve Spor Turizmine Yansımaları” başlıklı bildirisini sundu.