Skip to main content

Mütevelli Heyet Başkanımız Dr. Bahar Akıngüç Günver ve Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Güzel'den Öğrencilere Mektup

Sevgili Öğrencilerimiz, Saygıdeğer Aileler,

Sağlık, ekonomi, sosyal dinamikler boyutunda büyük bir mücadeleye dönüşen COVID-19 süreci yaşamın tüm alanlarında köklü değişimleri de tetikledi. 

Öncelikle pandemi gerçeğiyle başlayan kısıtlamalara rağmen yaşlarının ötesinde bir olgunluk ve dayanıklılıkla eğitim sorumluluklarını başarıyla yerine getiren öğrencilerimizi kutluyoruz.  Siz değerli ailelerimize de bu süre zarfında gösterdiğiniz hassasiyet, anlayış ve dayanışma için teşekkür ediyoruz. 

Gençlerimizin üniversite yaşamlarını, en iyi şekilde tamamlamalarını sağlamak hepimizin ortak temennisi. Belirsizliğin gelecek görüşünü etkilediği bu dönemde öğrencilerimizin yakın ve orta vadede bakış açılarını netleştirmeye destek vermek ise asli görevimiz. Kültür Ailesi olarak bu bilinçle, normalleşme takviminin tüm gereklerini hassasiyetle koordine ettiğimiz konusunda sizleri temin ederiz. 

Değerli öğrencilerimiz ve aileleri, 

İstanbul Kültür Üniversitesi olarak, Mayıs ayında ülke genelinde temelleri atılan normalleşme takvimi ile birlikte çalışmalarımızı; sağlık-güvenlik, eğitimde verimlilik, iş sürekliliği, bilgi ve iletişim yönetimi, yakın geleceğin planlaması şeklinde beş başlık çerçevesinde yapılandırdık. 

İlk ve öncelikli konumuz pandemi öncesinde de olduğu gibi sağlık ve güvenlik. Pandemi ile ülke olarak yüzleştiğimiz Mart ayında uygulama ve denetimi üst düzey yürüttüğümüz sağlık ve güvenlik uygulamalarımız Mayıs ayında yeni normalle birlikte bir kademe daha artırıldı.  Üniversitemizde kontrollü normalleşmeye hazırlık için tüm ekiplerimiz hijyen eğitimlerini aldılar.  Fiziki alanlarımızın sterilizasyonu uzman ekiplerce sağlandı. Bununla birlikte üniversitemizde, personel, ziyaretçi koordinasyonu, çalışma esasları, yiyecek-içecek hizmetleri esasları da uyulması gereken kuralları ve yaptırımlarıyla birlikte yazılı olarak hazırlanarak Kültür ailesi ile paylaşıldı. 

Genel Sekreterlik koordinatörlüğünde Sağlık Birimimiz ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığımız üniversite içindeki tüm giriş – çıkışları normalleşme takviminin ilan edildiği Haziran ayından bu yana ayrıntılarıyla takip etmekte ve gereken raporlamaları yönetimle paylaşmaktadır. 

Eğitimde verimlilik başlığı ise üniversitemizin merkezinde; sağlık-güvenlikle eşdeğer bir diğer gündemimiz. Öğrencilerimiz, 23 Mart itibarıyla yeni bir eğitim uygulamasını ve ölçme değerlendirme sürecini deneyimledi. Altyapı olarak 11 yıldır aktif olan ancak zorunlu dersler dışında tercihli kullanılan uzaktan öğretim sistemimiz CATS, pandemi döneminde eğitimin temel medyasına dönüştü. Ön lisanstan lisansüstüne tüm öğrencilerimize uzaktan eğitim, ölçme ve değerlendirme hizmeti sunan platformumuz; sizlerden gelen görüş ve öneriler, yeni normalin koşulları ve öğretim teknolojileri bağlamında transfer edilen güncellemelerle şimdi çok daha güçlü. 
Bu nedenle pandemi döneminde zorunlu olarak geçtiğimiz uzaktan öğretimi de örgün öğretimde olduğu gibi kesintisiz biçimde sürdürebildiğimizi gördük. Öğrencilerimiz zaman kaybına uğramadılar. Özellikle mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerimiz için bunun önemini biliyoruz. Sadece bu yıl mezuniyet törenimizi alışık olduğumuz gibi zamanında yapamamanın burukluğunu yaşıyoruz. Ancak ilk normalleşme sürecinde birlikte olup mezuniyet coşkusunu yaşayacağız.  

Pandemi, yükseköğretimdeki pek çok yöntem ve pratiği dönüştürecek gibi görünüyor. YÖK’ün geçtiğimiz haftalarda kamuoyu ile paylaştığı, akademik eğitimde uzaktan öğretimin yüzde 40’a kadar kullanılmasına ilişkin bilgi, yaşanacak dönüşümün en güçlü kanıtlarından biri. İstanbul Kültür Üniversitesi olarak uzaktan ve/veya yüz yüze eğitimin tüm gereklerini akademik, teknolojik ve iş süreçleri bağlamında gerçekleştirecek altyapı ve deneyime sahip olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha belirtmek isteriz. 

İş sürekliliğinin devamı, eğitim hizmetinin verimliliği ve performansında ana unsurlardan biri. Üniversite olarak eğitim-öğretimin yanı sıra öğrencilerimizin psikolojik, sosyal, entelektüel gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmaları; öğrencilik yaşamının prosedürleri ve işleyişi için gereken tüm hizmetleri de dijital ortamda sürdürüyoruz. Bu kapsamda tüm idari birimlerimizin uzaktan öğretim platformumuz CATS üzerinden hizmet veren sanal ofisleri normalleşme takviminde de faal olarak çalışmalarına devam etmekteler. 

Bilgi ve iletişimde sürdürülebilirlik ise alternatif senaryolar dahilinde düşünmeyi; kısa, öngörülebilir takvimler çerçevesinde plan yapmayı gerektiren kriz zamanlarında en değerli varlığımız. Yeni normal koşulları dahilinde tüm bilgi ve gelişmelerin takip edilebilmesi için Mayıs ayında yayına aldığımız covid19.iku.edu.tr başlıklı portalımıza ek olarak okula dönüş çalışmaları kapsamında da öğrencilerimize özel bir dijital platform üzerinde çalışıyoruz. 
Ve yakın geleceğe ilişkin planlamalar… Farklı senaryolar dahilinde çalışmalarını sürdürdüğümüz ve planlamalarını yaptığımız 2020-2021 akademik yılı bir anlamda pandeminin yan etkilerini yönettiğimiz bir dönem olacak. Hepimizin temennisi, ikinci bir dalga olmadan güvenli ve sağlıklı koşullarda kampüslerimizde buluşmak. Ancak bugünün perspektifiyle yorumladığımızda 2020-2021’in önlemlerin yılı olacağını söyleyebiliriz. Bu noktada gelecek planımız net: Sağlık ve güvenlikte önlem, eğitim hizmetinde sürdürülebilirlik. Koşullar elverdiği ölçüde üniversite yaşamının sosyal, kültürel tüm unsurlarını, eğitimi pekiştirecek ve öğrenmeyi kolaylaştıracak tüm imkanlarımızı öğrencilerimize sunmaya devam edeceğiz. Süreçte alınan her kararın, yapılacak her uygulamanın sağlık ve güvenlik merkezli olacaktır. Hiçbir öğrencimizin eğitim sürecinin aksatılmaması ise temel hedefimizdir. Akademik, idari kadromuz ve teknolojik olanaklarımızla mevcut tüm senaryoların değerlendirildiği bu aşamada sizlerden gelecek görüş ve önerilere de her zaman açık olduğumuzu paylaşmak isteriz. 

Sevgili Öğrencilerimiz ve Değerli Aileleri, 

İstanbul Kültür Üniversitesi olarak kısa vadede yaz öğretimi kalitesine, orta vadede ise güz dönemi senaryolarına odaklandığımız bugünlerde, aldığımız her kararın merkezinde öğrencilerimiz var. 

Pandemi, olası yeni dalga senaryoları da dahil olmak üzere, iyileşmesi zaman alacak bir süreç. Günün koşullarını, zorluklarını, krizin dayattığı yaptırımları göz ardı etmeden umudu korumak, dayanışmayı elden bırakmamak her zamankinden daha önemli. 

“Nasıl başaracağız?”, “Nasıl aşacağız?” sorusuna gelirsek…  Belirsizliğin hâkim olduğu bugünün koşullarında Kültür ailesi olarak bu sorulara ilişkin tek ve net bir yanıtımız var: Birlikte.    

Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.

Dr. Bahar Akıngüç Günver                    Prof. Dr. Erhan Güzel  
Mütevelli Heyet Başkanı                        Rektör