Skip to main content
Hipertansiyon Hastaları COVID-19’dan Daha Fazla mı Etkileniyor?  

Hipertansiyon Hastaları COVID-19’dan Daha Fazla mı Etkileniyor?  

Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın hastalık ilan edilen Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) hem dünyada hem de ülkemizde hızla yayılmaya devam etmektedir. Virüs, ileri yaş ve ek hastalığı bulunanlarda (astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), diyabet, kalp hastalıkları vb.) daha ağır seyretmektedir. Bildirilen ilk raporlara göre; virüs nedeniyle hastaneye yatışı yapılan hastaların yarıya yakınında kardiyovasküler (kalp ve damar) veya serebrovasküler (beyin damarları) hastalıklar eşlik etmektedir.

Hipertansiyon; başka bir deyişle yüksek tansiyon (kabul edilen son değerler 140/90 mmHg ve üzeri) gibi kronik hastalığı olan kişiler virüsü alırlarsa ciddi komplikasyon riskiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Amerikan Kalp Derneği (American Heart Association- AHA), Avrupa Kalp Birliği (Europe Society of Cardiology-ESC), Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) ve diğer önde gelen birliklerin bilim önerileri ön plana çıkmakta ve bilim insanları konu hakkında görüş bildirmektedir. Güncel bilgiler ışığında koroner kalp hastalığı ya da hipertansiyonu olan yaşlı bireyler (60 yaş üstü) virüse daha duyarlı olmakta, semptomları daha şiddetli geçirme olasılığı yüksek seyretmektedir. COVID-19 ile ilgili yayımlanan çalışmalarda ilk göze çarpan hipertansiyon başta olmak üzere eşlik eden kardiyovasküler hastalıkların varlığında ölüm riskinde artış olmasıdır.

Çin’in Wuhan kentinden elde edilen verilere göre (11 Şubat 2020 tarihine kadar 72 bin 314 hasta) kardiyovasküler hastalığa sahip COVID-19’lu hastaların ölüm oranı %10,5 iken, bu oran diyabeti olanlarda %7,3;  kronik akciğer hastalığı olanlarda %6,3; hipertansiyonu olanlarda %6 ve kanser hastalarında ise %5,6 olarak bildirilmiştir. İtalya’da COVID-19 nedeniyle ölen hastaların (20 Mart tarihine kadar 481 hasta) %74’ünde hipertansiyon ek hastalık olarak ilk sırada bildirilirken; ABD’de %32 oranı ile diyabet (yoğun bakıma yatışı olan 31 Mart tarihine kadar 457 hasta) ek hastalık olarak ilk sırada yer almıştır. Tabii bu oran ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın 1 Nisan 2020 tarihinde yaptığı açıklamaya göre; ülkemizde COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden hastaların %79,5’ini 60 yaş üstü bireylerin oluşturduğu görülmüştür. Ayrıca yapılan bu açıklamada, hayatını kaybeden hastaların ek hastalıklarına bakıldığında %68,8 oranı ile hipertansiyon birinci sırada yer almaktadır. Yoğun bakımda tedavi altında olan hastaların %63,3’ünde hipertansiyon yine sık görülen bir ek hastalık olarak dikkat çekmektedir.   

Tansiyon Düşürücü (Anti-Hipertansif) İlaçlarımı Almalı mıyım?
Hipertansiyon hastalarının kullandığı tansiyon düşürücü ilaçların [ACE inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokerlerinin (ARB)] şiddetli COVID-19 enfeksiyonu ile ilişkili olabileceği yönünde bazı tartışmalar mevcuttur. Bu konuda henüz yeterli bilimsel kanıtlar bulunmamakta ve kanıt düzeyi yüksek kohort çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Türk Kardiyoloji Derneği uzlaşı raporunda bu konuda yapılan çalışmaların şu an için yetersiz olduğu vurgulanırken, hekim önerisi olmadan tansiyon ilaçlarının bırakılmaması veya değiştirilmemesi gerektiği yönünde görüş bildirilmektedir.

Not: Hekiminiz önermedikçe kullanmakta olduğunuz hiçbir kalp ilacınızı değiştirmeyiniz ve/veya kesmeyiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Sevda TÜREN
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü