Skip to main content

Mütevelli Heyet Başkanımız Dr. Bahar Akıngüç Günver'in İKÜ Gündemine İlişkin Yeni Yıl Mesajı - XXX

Sevgili Kültür Ailem, 

Her yeni yıl hazırlığı benim için bir içe bakış; yaşamı, kararlarımı, önceliklerimi değerlendirdiğim bir yüzleşmedir. Geçtiğimiz yıl da 2020’yi karşılamaya hazırlanırken bir sözlük oluşturmuştum. Kuşku, kaygı, korku, önyargı, ama ve keşkenin üzerini çizip umudu, üretmeyi, iletişimi, diyalogu, demokrasiyi, eşitliği, aileyi büyük harflerle yazmıştım. Pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılında not düştüğüm her kelimenin hakkını hayatımda vermeye çalıştım. Bunun yanı sıra, sözlükteki kelimeleri yeniden gözden geçirirken; bir özeleştiri olarak, bazılarını atladığımı fark ettim. Mesela sağlık, dayanışma, cesaret ve risk... Bu anlamda 2020 yazdığım, yazmadığım, ertelediğim, unuttuğum, bildiğim ya da bildiğimi sandığım tüm kelimelerin özünü, değerini ve anlamını her gün biraz daha iyi anladığım bir yıl oldu. 

Sevgili Kültür Ailem,           
                                                                          
Şimdi yeni bir yılı karşılamaya hazırlanıyoruz. 2021 bireysel ve toplumsal açıdan mücadele gerektiren, sorumluluklarımızın arttığı bir yıl olacak. Yalnızca kendimize ve ailemize karşı değil yaşadığımız çevreye karşı, özellikle de bireysel ve kitlesel iyileşmeyi sağlamak için, rollerimizi yeniden düşünmek durumundayız. Pandemi sınavını geçebilmek için eğitim, araştırma ve toplumsal sorumluluk misyonumuzun mesajını yeniden okumalıyız. 

Bu süreçte işimiz ve hizmet alanımız gereği önceliğimiz öğrencimiz. Lisans düzeyinde, ikinci sınıf olan öğrencilerimiz, şimdiye kadar üniversite yaşamının atmosferini yalnızca 6 ay tecrübe edebildiler.  2019 yılında önlisans eğitimine başlayan öğrencilerimiz, şartların uzaktan devam ettiği senaryoda, üniversiteden uzaktan öğretimle mezun olacaklar. Bir diğer kritik başlık bu yıl mezun olacak öğrencilerimiz.  Ekonomik krizin yanı sıra giderek farklılaşan bir çalışma kültüründe iş arayacaklar. Mezuniyet heyecanları yerini şimdiden iş bulabilme kaygısına bıraktı. Pandemi kriziyle yeni normalin iç içe geçtiği 2019-2020 akademik yılında diplomalarını alan mezunlarımız da bizim sorumluluk çemberimizin önemli bir parçası. Özetle Pandeminin yarattığı koşullarda gençlerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve imkanlarımız dahilinde karşılamak için çalışmak, 2021’de en önemli gündem maddelerimizden biridir. 

2021 yılında personel ilişkileri bağlamında da birbirimize olan sorumluluğumuz artacak. Fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak krizin yarattığı baskı ortada. Bunun yanı sıra iş ve özel yaşam dengelerimiz iç içe geçti. Akademik kadromuzun bu karmaşık yapıda, uzaktan öğretim koşullarında ders verirken gösterdikleri insanüstü eforun farkındayım. Uzaktan çalışma, idari kadrolarımız için de oldukça hassas bir konu. Günlük operasyonları, iş ve iletişim süreçlerini uzaktan sürdürmenin çeşitli zorluklarıyla mücadele etmek kolay değil. Bütün bu başlıklarda yıl boyunca özveriyle çalışan takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 

Biz Kültür Ailesi olarak Pandemi krizinin yan etkilerini öğrenci, mezun, personel başlığında en yumuşak şekilde yönetmeye odaklanacağız. Bunun yanı sıra 2021’de üniversite olarak yaşadığımız şehrin, bölgenin, ülkenin bu krizden en az hasarla çıkabilmesi için de yapacak çok işimiz var. Özetle 2021 Kültür Ailesi için çok çalışmanın, üretmenin, problem çözmenin bir tercih değil zorunluluk olduğu yıl olacak. 

Sevgili Kültür Ailem, 

Şu aşamada bilim dünyasından gelen aşı haberleri, yaşamı yeniden güvenli limana çekmek için umut veriyor.  İstanbul Kültür Üniversitesi olarak biz de 2021 yılı bütçemizde personelimizin sağlığı ve güvenliği için aşı çalışmasına özel bir başlık oluşturduk. Bu kapsamda ülkemizdeki ve yükseköğretimdeki sağlık-güvenlik politikalarıyla, prosedürleri hassasiyetle takip ediyoruz. İhtiyaç noktasında,  Kültür Ailesinin aşıya  erişimi için gereken kaynağı  ayırdığımızı bu vesileyle sizlerle paylaşmak isterim. Ek olarak ikinci dalganın seyri nedeniyle 4 Ocak 2021 tarihine kadar belirlenen kampüs dışı çalışmanın  11 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi. Çalışma sistemimize ilişkin bilgiler düzenli olarak Genel Sekreterlik tarafından paylaşılacaktır. 

Sevgili Kültür Ailem, 

Evet, zorlu bir yıl yaşandı. Pandemi krizinin yan etkileriyle alınan ve uygulanan kararlar kimi zaman yönetimi, kimi zaman personeli kimi zaman da öğrencileri derinden etkiledi. Ancak Kültür Ailesi olarak güzel şeyler de başardık birlikte. Pandeminin eğitim ve sağlık alanına getirdiği yükleri Mezunlar Derneğimizin de katkılarıyla bir seferberlik öyküsüne dönüştürdük. Kültür Ailesi olarak tüm kademelerde varlık gösterdiğimiz bir proje başlattık. Kısıtlamaların en keskin döneminde değerlerimize sahip çıkmaya devam ettik. Çocuklarımızı, gençlerimizi, öğretmenlerimizi, Cumhuriyetimizi kutladık. Kurucu Vakfımıza ilham veren Kültür Koleji’nin 61 yılını birlikte selamladık. Bunların yanı sıra zorluklar da yaşadık birlikte. Eleştirdiğimiz, sorguladığımız ve hatta yargıladığımız kararlar, uygulamalar da oldu bu yıl. Fikir ayrılıkları, kriz baskısının getirdiği iletişim kazaları, duygusal yükü oldukça ağır olan yol ayrımları... Özetle zordu. Daha kolay olacak mı? Şu anda bir şey söylemek için erken.  Ancak ben, 2021’de koşullar ne kadar zorlayıcı olursa olsun beraber aşabileceğimize yürekten inanıyorum. 

Sevgili Kültür Ailem,  

En olumlu senaryoda bile pandeminin özellikle ekonomi konusunda yan etkileri devam edecektir. Bu nedenle 2021, kaynaklarımızı daha temkinli kullandığımız bir yıl olacak. Bu kapsamda meseleleri sakin, yapıcı ve akılcı bakış açısıyla ele almaktan vazgeçmeyelim. Eğitim ve hizmet kalitesinde standartlarımızı korumak için yüklerimizi bölüşelim. Toplumsal duyarlılığımızı korumaya devam edelim. 2020’de başlattığımız dayanışma projelerini 2021’de de yeni, yaratıcı ve yapıcı fikirlerle besleyelim.

İçinde bulunduğumuz zor koşullara rağmen ben insana ve dünyaya güvenmekten, her şeyin düzelebileceğine dair umudu canlı tutmaktan, kendimiz için, ailemiz için, işimizin sürdürülebilirliği için, mevcut tüm imkanları zorlamaktan yanayım.  Pandemi ile birlikte zamana ve mekana bakışımız değişti, dönüştü, başka bir noktaya evrildi. Eleştirilecek, değiştirilecek, geliştirilecek pek çok ayrıntı vardır mutlaka ve olacaktır. İletişimimizin tonunda, kullandığımız enstrümanlarda, işe bakış ve iş yapış şekillerimizde alacağımız uzun bir yol, öğreneceğimiz dünya kadar bilgi, birlikte başaracağımız çok işimiz var 2021’de. Ancak önce sağlık. 
Yeni yılınızı şahsım ve Akıngüç Ailesi adına en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerimizle bir arada olacağımız sağlıklı, güzel bir yıl diliyorum. 

Dr. Bahar Akıngüç Günver 
İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı