Skip to main content
Dr. Bahar Akıngüç Günver

Mütevelli Heyet Başkanımız Dr. Bahar Akıngüç Günver'in İKÜ Gündemine İlişkin Mesajı – XXI

Değerli Kültür Ailem, 

2020’nin son çeyreğine adım atıyoruz. Üzüntüyle takip ettiğimiz pandeminin yan etkileri ve ikinci dalgaya ilişkin veriler; gündemdeki yerini koruyor. Bununla birlikte üniversite olarak biz de son derece önemli bir dönemin eşiğindeyiz. 

26 Ağustos 2020 Çarşamba günü YKS sonuçları açıklandı. Tercihlerde yüzde 79 oranında bir doluluk yakaladık. Geride bıraktığımız zaman diliminde akademik ve idari kadrolarımızda aday iletişimi için ciddi bir emek verdik. Ancak sonucun, emeğimizi ve çabamızı tam anlamıyla yansıtmadığı bir gerçek. Doluluk oranlarına ilişkin; akademik, idari, ülkenin sosyo-ekonomik ve sağlık tablosu bağlamında farklı açılardan değerlendirmelerimiz sürüyor. Bununla birlikte ileriye dönük, pozitif, üretken yaklaşımlarla çabalarımızın karşılığını almaya daha fazla odaklanacağız.

Yeni öğrencilerimizin kayıtları 6 Eylül 2020 akşamına kadar devam edecek. Tercihlerin kayda dönüşmesinde tüm Kültür ailesinin varlık göstermesi ve aktif rol alabilmesi çok önemli. Üniversitemizin karakteristiğini yeni öğrencilerimize ve ailelerine doğru şekilde tercüme ederek önümüzdeki bir haftayı en iyi şekilde yöneteceğimize inanıyorum. 

Değerli Kültür Ailem,

Ağustos ayında öğrenci memnuniyetini ölçtüğümüz NPS sonuçlarını inceledik. Çıktılar, öğrencilerimizin duygu durumuna ilişkin önemli anahtar kelimeler de içeriyor. Örneğin kaygılarının; hijyen, finansal durum ve pandemi olmak üzere üç başlıkta toplandığını gördük. İhtiyaçlar noktasında dile getirdikleri en temel konu ise sosyalleşme.
2020-2021 akademik yılı üniversite gençliği için çok hassas bir dönem. Belirsizliği, kriz ve risk yönetimini yaşamın içinde tecrübe ediyorlar. Bu süreçte öğrencilerimizin en büyük desteği biz olmalıyız. Kültür’de güvende olduklarını hem gençlere hem de ailelerine somut adımlarla hissettirebilmeliyiz. Krizi hiyerarşi ile değil iletişimle ve paylaşımla yönettiğimizi, bağlarımızda Kültür değerlerinin belirleyici olduğunu aktarabilmeliyiz. Önümüzdeki hafta içinde Öğrenci Konseyi Başkanımızla bu kapsamda online bir görüşmem olacak. Konsey Başkanımızın geri bildirimlerinin 2020-2021 yol haritamız için oldukça faydalı olacağına inanıyor; izlenimlerimi bir sonraki mesajımda sizlerle paylaşmayı planlıyorum. 7 Eylül 2020 günü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzün düzenleyeceği “Uzaktan Öğretimde Öğrenci Beklentileri” konulu panel de öğrencilerimizi anlayabilmek ve duyabilmek için heyecanla beklediğim bir diğer buluşma. Kültür Noktası da yeni öğrencilerimiz için Eylül ayı oryantasyon planlamaları üzerine çalışıyor. Öğrenci iletişimi için son derece önemli olan oryantasyon programımızı; yapıcı eleştirileriniz, fikir ve görüşlerinizle desteklemenizi önemle rica ediyorum. Üniversitemizi geliştirmek, yükseköğretim hizmetinde standartların üstüne çıkabilmek için en güçlü rehberimiz öğrencilerimizdir.

Öğrencilerimizin sesini duyabilmek, dahil olmalarını sağlamak, katılımlarını desteklemek için bu tür girişimlerin sayısını artırmalıyız. Bu kapsamda NPS başta olmak üzere öğrencilerimize dokunabildiğimiz enstrümanlarımızdan etkin yararlanmak kadar yeni iletişim kanalları tasarlamak da ana hedefimiz olmalı. NPS’i şu anda 3 aylık periyodlarla öğrencilerin geri bildirimlerini alacak şekilde uygulamayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra kültür, sanat, teknoloji alanında mentorluk desteğini yıl boyunca sağlayabilecek uzun soluklu uygulamaları; zihinsel, ruhsal, duygusal bütünlüklerini besleyecek çalışmaları daha yoğun olarak devreye almalıyız. Bu başlıkta dekanlarımız, bölüm başkanlarımız, müdürlerimiz, akademik ve idari tüm organizasyonlarımızdan öğrencilerimizle iletişim çalışmalarında; seferberlik ve tam katılım beklediğimi belirtmek isterim. 

Değerli Kültür Ailem, 

Güz dönemine ilişkin, eğitim ve iş süreçlerinde alternatif senaryolar üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Eğitim-öğretimin planlaması devam etmekte olup yeni akademik yıl öncesinde süreci sizlere aktaracağız. İş süreçleri başlığında ise geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı’nın paylaştığı COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelge de dikkate alınarak çalışma esaslarımız üzerine planlamalarımızı yapıyoruz. İş süreçlerimiz, Eylül ayı çalışma düzenimiz ve üniversiteye dönüş kapsamında tüm gelişmeleri KOVKOM düzenli paylaşmaya devam edecek.

Değerli Kültür Ailem, 

Pandemi tüm zorluklarıyla birlikte öğretici bir deneyim. Özellikle sahip olduklarımızın değerini anlamak adına hepimiz çok şey öğrendik ve öğreniyoruz. Başta Atatürk İlke ve Devrimleri ile Cumhuriyet kazanımları olmak üzere bu zor günlerde ortak değerlerimize olan bağlılığımız geleceğe dair umut ve güç verici. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı minnet ve saygıyla kutluyor; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümümüzün yarın düzenleyeceği 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel programımızda Kültür Ailesi olarak birlikte olmayı diliyorum.      


                 

                                                         Selamlarımla,
Dr. Bahar Akıngüç Günver
Mütevelli Heyet Başkanı