Skip to main content

Mütevelli Heyet Başkanımız Dr. Bahar Akıngüç Günver'in İKÜ Gündemine İlişkin Mesajı-IX

Değerli Kültür Ailem, 

Mayıs ayı itibarıyla gerek iş gerekse eğitim süreçlerimizde artık iyileşme fazının konuşulduğu ve planlandığı bir dönemdeyiz. Geriye dönüp baktığımızda, ilk haftalarda sonuçlarını yaşayarak göreceğiz dediğimiz belirsizlik ya da bir diğer ifadeyle şok fazı geride kaldı. Risk ve krizler karşısında hazırlıklı ve farkında olmanın önemine dair çok önemli dersler edindik. Şimdi odağımız kontrollü biçimde iyileşmeye odaklanarak geleceği planlamak.

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en saygın üniversiteleri arasında yer alan UPenn Üniversitesi’nin sağlık, güvenlik, eğitim ve iş süreçlerine ilişkin pandemi eylemlerini paylaştığı bir mesajını okudum. Üniversitemizde Mart ayı itibarıyla başlayan kriz yönetimi uygulamalarımızla, pek çok açıdan benzer yönleri olduğunu gördüm. Küresel bir krize evrensel reflekslerle cevap verebildiğimizi gözlemlemek şahsım ve üniversitem adına umut vericiydi. Pandemi sonrası iyileşme ve geleceği planlama noktasında da yine evrensel standartları ortaya koyacağımıza yürekten inanıyorum. 

Değerli Kültür Ailem,

Akademik ve idari kadrolarımızla gerçekleştirdiğimiz toplantılarımızda gündem maddemiz Haziran ayı itibarıyla yeni normalin yönetimi olacak. Bu süreçte; kademeli olarak üniversiteye dönüş planlarını ve senaryolarını çalışıyoruz. Kampüslerimizde gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin program ve ayrıntılı bilgiler KOVKOM tarafından bizlerle düzenli olarak paylaşılacak. 

Dönüş sürecinde en önemli konu sizlerin sağlığı ve güvenliği. Bu noktada, kampüslerimizin sterilizasyon çalışmaları geçtiğimiz hafta tamamlandı. Destek personelimiz için pandemi ile mücadele kapsamında eğitim programları düzenlendi. Sağlık ve güvenliğe ilişkin hassasiyetimiz pandemi öncesinde olduğu gibi yeni normal düzeninde de hassasiyetle takip edilecektir. 

Değerli Kültür Ailem, 

Yakın gelecek senaryolarımız içinde 2020-2021 güz yarıyılı hem akademik hem de idari seviyede ele alınıyor. Mütevelli Heyet, Rektörlük, Dekanlarımız ve Daire Başkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz toplantılarda ön plana çıkan başlıklar arasında;  2020-2021 güz yarıyılı tedbirleri kapsamında akademik ve operasyonel seviyede yetenek setlerimizi daha fazla geliştirebilmek, uzaktan ve yüz yüze eğitimi belli bir dengede sunma esasına dayanan hibrid model, akademik programlarımızın içeriği, mezuniyet aşamasında olan öğrencilerimizle ilişkiler yer alıyor. Yeni normal eylem planımızı; eğitimin iletişimine, yönetimine, finansına hakim 60 yıllık köklü deneyimimizle en doğru şekilde yürüteceğimize inanıyorum. 

Değerli Kültür Ailem, 

İyileşme fazının planlaması eğitim ve iş süreçlerimizin kalitesinde çok önemli bir yere sahip. Ancak realiteyi anlamakla içselleştirmek arasında büyük bir fark var. Belirsizliği yönettiğimiz ilk fazdan farklı olarak artık çok daha bilinçli, farkında ve hazırlıklı olduğumuzu düşünüyorum. Süreç, geleceğe ışık tutacak, fırtınalı zamanlarda pusula olacak çok zengin bir hafıza da oluşturdu. İlk fazın bir hafızası olan covid19.iku.edu.tr adresindeki içeriğin bu dönemde canlı tutulması, realiteleri içselleştirmemiz adına da çok önemli. Portalın somut çalışmalarımızla beslenmesi ve güncellenmesi konusunda özel olarak hassasiyet gösterilmesi hepimizin sorumluluğudur. İkinci olarak böylesine büyük bir krizden sonra iyileşme fazının ancak bütüncül bir yaklaşımla çözülebileceğini kabul etmeliyiz. İşgücümüzün,  öğrencilerimizin, teknolojik olanaklarımızın ve paydaşlarımızın bu aşamada daha fazla işbirliği ile çalışması, iyileşme dönemini hızla geride bırakabilmenin çıkış yoludur. 

Değerli Kültür Ailem, 

Pandemi sağlık ekseninde bir kriz olsa da dünya genelinde ciddi ekonomik yan etkilere neden oldu. Ekonomik açıdan iyileşme fazını doğru yönetebilmek, kurumsal dayanıklılığımız için hayati öneme sahip. Bu noktada doğabilecek yeni rekabetçi sistemin içinde varoluşumuzu korumak, güçlendirmek için çalışacağız. Pandeminin ekonomik yan etkilerini en aza indirmek için kısa, orta, uzun vadeli planlarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eski yapımıza ve işleyişimize dönebilmek için; planlı olmak, pandemiden edindiğimiz dersleri iyileşme sürecine transfer etmek, virüsü ve olası yeni dalgaları bastırmaya çalışmak önceliğimiz olmalı. Elbette yaşam sevgisini ve coşkusunu kaybetmeden... 

Değerli Kültür Ailem, 

Paylaşmanın, dayanışmanın, değerlerimize sahip çıkmanın en güzel göstergesi olan Şeker Bayramınızı da bu vesileyle en içten dileklerimle kutlar; sağlıklı, mutlu nice bayramlar dilerim.

Dr. Bahar Akıngüç Günver
İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı