Skip to main content

İKÜ'de COVID-19 Sonrası Yeni Normal Çalışmaları

Risklerimizi tanıyor, önlemlerini alıyoruz

- Kapsüllü virüsler dezenfeksiyona en dayanıksız virüslerdir. 
- Bu virüslerin yapısı dezenfektanlar tarafından kolaylıkla etkilenmesine neden olan lipit kaplamalıdır. 
- Virüsün lipit zarfı zarar gördüğünde virüs savunmasız hale gelecek ve enfekte etme özelliğini yitirecektir. 
- Virüs yüzeylerden temas ile ve damlacıklar ile yayılmaktadır. Yayılmayı önlemek için dezenfeksiyon tavsiye edilmekledir.


OKULA DÖNERKENCOVID-19’un bulaşma şekli mukoza tabakasına sahip organlarımızdan; ağız, burun ve göz üzerinden gerçekleşmektedir. 

Enfekte durum çoğunlukla;

- Hasta ile temas,
- Virüslü bir eşya ile temas,
- Hava yoluyla (hapşırma, havalandırma sistemi v.s) olmaktadır.

Risklerimizi tanıyor, önlemlerini alıyoruzKoruyucu ve önleyici hizmetler 

Yerleşkelerimize girerken;

Özel güvenlik personellerimiz her zaman maske ve pvc siperlik kullanmakta, birbirlerine ve giriş çıkış yapan kişilere  karşı sosyal mesafeyi koruyarak görev yapmaktadırlar.

Yerleşkelerimize giriş yapan kişilerin vücut sıcaklıkları temassız kızılötesi ateş ölçme cihazları ile mutlaka kontrol edilmektedir.


Risklerimizi tanıyor, önlemlerini alıyoruzYerleşkelerimize girerken;

Yüzeylerin temizliği, sonrasında dezenfeksiyon işlemleri girişte başlamakta ve gün içindeki giriş çıkış sıklığına göre bir çok defa tekrar edilmektedir.


 

Risklerimizi tanıyor, önlemlerini alıyoruzYerleşkelerimize girerken;

Hijyenik paspaslarla COVID-19'a dur!

Virüslere karşı ellerimizin yanında en belirgin taşıyıcılardan biri olan ayaklarımızı da dezenfekte edeceğiz.Risklerimizi tanıyor, önlemlerini alıyoruzGünlük temizlikte;

İnsan teması olan tüm alan ve yüzeylerin detay temizliği ve dezenfeksiyonu:

- Günde 2 kez genel temizlik ürünleri ile (Diversey  Harmony ürünü) yüzeylerin temizliği sağlanmaktadır.
- Kullanıma açılan alanlarda birer erkek ve kadın WC açık tutularak her 30 dakikada bir asit bazlı ürünlerle (Diversey R6 ürünü) temizliği yapılmaktadır.


Risklerimizi tanıyor, önlemlerini alıyoruzGünlük temizlikte;

- Alanların ve yüzeylerin manuel dezenfeksiyonu COVID-19 virüsünün yayılmasını engellemek için diğer önleme yöntemleri ile kombine şekilde uygulanan en etkili yöntemdir. 
- Tüm dezenfeksiyon işlemi mevcut temizlik personelimiz tarafından gerçekleştirilmektedir
- Görev alacak temizlik personeli ve yöneticileri virüslere karşı mücadele konusunda tatbiki olarak eğitilmişlerdir.
- İşlem tüm yüzeylerin tek kullanımlık bez, süngerler ve dezenfektan solüsyonu ile silinmesini kapsar. 
- Açılış sonrası günlük ve düzenli olarak koruma amaçlı tüm alanların hijyeni sağlanacaktır.


Risklerimizi tanıyor, önlemlerini alıyoruzGünlük temizlikte;

Kullan-at temizlik bezleri ile çapraz bulaşmaya önlem 

Hijyenik tek kullanımlık mendillerle İnsanların yoğun temas ettikleri yüzeylerin günde en az iki kez spot temizliğinin yapılması (Kapı kolları, asansör düğmeleri, musluk başlıkları vb.) Bu işlemde kullanılan mendiller kullan-at olacağından yüzeylerde oluşacak çapraz bulaşma riskini en aza indirecektir.


Kişisel hijyen önlemleri

Personelin çalıştığı bölümlere kutu  hijyenik mendiller bırakılarak çalışan  personelin kendi alanlarını gün içinde  de hijyenik hale getirmeleri sağlanabilecektir.
 

Risklerimizi tanıyor, önlemlerini alıyoruzKişisel dezenfeksiyon önlemleri;

Kişisel temizlik ve dezenfeksiyon önlemleri konusunda alınan tedbirler tüm yerleşkelerde devam etmektedir.

Maske, eldiven ve kişisel hijyen atıkları;  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 08 Nisan 2020 tarihinde yayınladığı genelgeye uygun olarak, bina ve yerleşkelerimizde oluşan maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıkları diğer atıklardan ayrı olarak muhafaza edilip, tıbbı atık yönetimi prosedürüne uygun olarak ilgili kuruluşlara teslim edilmektedir.  

Risklerimizi tanıyor, önlemlerini alıyoruzHaftalık temizlikte;

Tüm alanlar ve yüzeyler (REA RTU veya muadili) özel dezenfektanlarla temizlenmeye devam edilmektedir.


Risklerimizi tanıyor, önlemlerini alıyoruzAylık temizlikte;

ULV makineleri ile tüm alanların dezenfekte edilmesi;

- Dezenfeksiyon işlemi başlamadan önce tüm çalışanlar masalarını ve çalışma alanlarını boşaltmaktan sorumludur (masa üzerindeki objeler ve evraklar).
- Tüm elektronik ekipman kapalı konumda olmalıdır.
- Hassas ekipmanların üzeri örtülmeli, bu ekipmanlar  kullanıcısı tarafından dezenfektan ile manuel temizlenmelidir. 
- Alan ULV makine ile spreylenecektir. 
- Dezenfektanın teması için alanın 60 dakika kapalı tutulması gerekmektedir. 
- Dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilen alanın 60 dakika havalandırılması gerekmektedir.
- Temizlik, kendi ekibimiz tarafından gerçekleştirilecektir.


Risklerimizi tanıyor, önlemlerini alıyoruzNano-teknolojik dezenfektan (Antimic veya muadili) uygulaması

U.L.V. (Ultra Low Volume) sistemi

Son derece ince püskürtme tekniği ile oluşturulan aerosol sisi üretme sistemidir. Kullanılan solüsyon havada uzun süre kalacak şekilde partiküllere bölünerek yüzeylere temas süresi uzatılmaktadır. Bu sayede en az etken madde ile en etkili/ekonomik mücadele sağlanmış olacaktır.


Risklerimizi tanıyor, önlemlerini alıyoruz

Temiz, hijyenik ve güvenli yerleşkeler için.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
D.H.D.B