Skip to main content

Ataköy Yerleşkesi Dezenfeksiyon İşlemleri

Değerli İKÜ Ailesi, 

“COVID-19 Sonrası Yerleşkelerimize Geri Dönüş Tedbirleri Kapsamında” 7 Kasım Cumartesi günü Ataköy yerleşkemizde KOVKOM tarafından duyurusu yapılan görevli personel ile akademik ve idari kadromuzun kullandığı ofisler, sınıflar, amfiler ve ortak kullanım alanları virüslere karşı ULV sistemi ile dezenfekte edilecektir. 

U.L.V. (Ultra Low Volume) sistemi;
Son derece ince püskürtme tekniği ile oluşturulan aerosol sisi üretme sistemidir. Kullanılan solüsyon havada uzun süre kalacak şekilde partiküllere bölünerek yüzeylere temas süresi uzatılmakla, bu sayede en az etken madde ile virüslere karşı en etkili/en ekonomik mücadele sağlanmış olmaktadır. 

U.L.V. makineleri ile tüm alanların virüslere karşı dezenfekte edilmesi ve bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlar;
Dezenfeksiyon işlemi başlamadan önce tüm çalışanlar masalarını ve çalışma alanlarını boşaltmaktan sorumludur. (masa üzerindeki objeler ve evraklar)
Tüm elektronik ekipman “kapalı” konumda olmalıdır.
Hassas ekipmanların üzeri örtülmeli, bu ekipmanlar kullanıcısı tarafından dezenfektan ile manuel temizlenmelidir.
Alan, ULV makine ile spreylenecek, dezenfektanın teması için 60 dakika kapalı tutulacak, sonrasında 60 dakika süre ile havalandırılacaktır. 

Saygılarımızla,
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı