Skip to main content
Hanife Öztürk Akkartal

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Hk.

Saygıdeğer Hocalarım ve Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

Üniversitemizde 2021-2022 Akademik Yılında Eğitim-Öğretime, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararı ile yüz yüze başlanacak ve Eğitim-Öğretime yönelik planlamalar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın kararları doğrultusunda yapılacaktır. 

Pandemi sürecindeki yüz yüze eğitim kapsamında alınması gereken önlemler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın https://covid19.yok.gov.tr/AnaSayfa linkinde yayınlamış olduğu “Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi-2021” dikkate alınarak uygulanacağından, Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ile çalışma alanlarında rehberde belirtilen hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.  

Prof.Dr.Hanife Öztürk Akkartal