Skip to main content
İstanbul Kültür Üniversitesi

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Hakkında Duyuru

İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosu, 10.09.2020 tarihinde toplanarak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının 04.09.2020 tarihli “Yükseköğretim Kurumlarımızdaki 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılmasına” ilişkin yazısı ile YÖK tarafından hazırlanan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi”nde yer alan ilkeleri de göz önünde bulundurarak 2020-21 Güz Yarıyılı Egitim Ögretim Süreçlerini çok yönlü bir şekilde değerlendirmiştir. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, küresel salgında bulaşın en aza indirilmesine yönelik faaliyetlerin artarak devam ettiği ülkemizde, yayılımın azaltılmasına katkıda bulunmak, öğrenci, akademik ve idari personel ile genel halk sağlığını tehlikeye atmamak için 2020-2021 Güz Yarıyılında önlisans, lisans ve lisansüstü programlarımızda eğitim-öğretimin niteliğini özenle koruyarak,

1)    Derslerin uzaktan öğretim yoluyla İKÜ CATs dijital platformunda senkron (eş zamanlı) olarak yapılmasına,
2)    Laboratuvar, atölye ve benzeri uygulamaların özelliğine göre “seyreltilmiş sınıf ve kampüs ilkesi” dikkate alınmak ve kişisel koruyucu donanımların kullanılması koşulu ile gerekli hallerde örgün öğretimde yüz yüze bir şekilde hibrid eğitim modeline göre yapılabilmesine,
3)    YÖK tarafından salgının seyrine göre alınacak yeni kararlar bağlamında hareket edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ayrıntılı bilgi, Fakülte/MYO/Enstitü web sayfalarında 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren duyurulacaktır. 

2020-21 eğitim-öğretim yılını öğrencilerimizin sağlık içinde ve başarılı bir şekilde geçirmesini dileriz. 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü