Skip to main content
YÖK Başkanı Uzaktan Eğitim Sürecini Anlattı

YÖK Başkanı Uzaktan Eğitim Sürecini Anlattı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) pandemisi devam ederken üniversitelerdeki eğitimin devamı için alınan tedbirleri anlattığı makalesi, dünya akademi camiasının yakından takip ettiği University World News’te yayınlandı.

“Dijital Eğitime Akım Başladı”

Saraç, yazdığı makalede dijital eğitime artık yoğun bir akım başladığını söyledi. Prof. Dr. Saraç, Türkiye'ye gelmeden bir ay önce pandeminin bulunduğu ülkelerde üniversiteleri nasıl etkilediğini YÖK'ün Uluslararası İlişkiler Dairesi tarafından incelendiğini açıkladı. 

“Halen bu daire Avrupa, Amerika ve Uzakdoğu’da belirlenen ülkelerin, resmi otoritelerinin ve başarılı üniversitelerinin yol haritalarını inceliyor ve raporlandırıyor. Bu hazırlık, Türkiye’nin pek çok Avrupa ülkesine ve Amerika’daki pek çok üniversiteye göre daha hızlı karar almasını ve net uygulamalar için düzenleme yapmasını sağladı. Online eğitime geçiş çalışmaları başlatıldı. YÖK’te online eğitimciler, eğitim teknolojisi uzmanları, bilgisayar ve yazılım uzmanlarından oluşan ‘online eğitim komisyonları’ kuruldu. Bu komisyon bir yol haritası oluşturdu. Ayrıca, bu komisyon akademisyenlere yaşadıkları sorunların çözümü noktasında destek de sağlıyor. ‘YÖK Dersleri Platformu’ (yokdersleri.yok.gov.tr) oluşturuldu. Bu platform aracılığıyla dijital ders materyaline ihtiyaç duyan üniversitelere; kitap, ders notu, video gibi açık ders kaynakları sunuldu. Şu anda Türkiye’nin önde gelen 4 üniversitesinin bu platformda 2 binin üzerinde açık ders materyali bulunuyor. Dileyen herkes bu materyalleri indirebiliyor.

“Akademik Takvim Hazırlandı”

Üniversitelerin 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla, örgün eğitim programlarındaki bütün derslerde senkron ya da asenkron şekilde uzaktan öğretim yöntemlerini kullanabileceklerine karar verildi. Üniversiteler, dekanlar ve akademisyenler her düzeydeki programlarda yer alan teorik dersleri uzaktan öğretimle yürütülebilecek, uygulamalı dersler için ise yoğunlaştırılmış akademik takvim hazırlamaları ve yaz sonu Ağustos, Eylül aylarında yapmaları planlandı. Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususlar, yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca hukuki açıdan denetlenebilir mahiyette belirlenen ilkeler doğrultusunda yürütülmesi üniversitelere önerildi. Lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantıları ve tez savunmaları, gerekli alt yapının oluşturulması ve sınav sürecinin kayıt altına alınarak denetlenebilir olma koşulunun sağlanması şartıyla dijital ortamda da yapılabileceğine karar verildi.

“Uzaktan Eğitim İyi Çalışıyor”

Daha az bölgelerimizde yaşayan öğrencilerimiz internet sorunu ve olanaklarının fazla olmaması sebebiyle bazı sorunlar yaşayabiliyorlar ancak bölge belediyeleri ve yetkililer bu sorunlara çözümler getirebiliyor. Genel olarak baktığımızda uzaktan eğiti sistemimizin iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Kampüslerimiz fiziki olarak kapalı olsa da akademisyenler ve öğrencilerle uzaktan eğitim ile iletişim içindeyiz. YÖK olarak üniversite rektörlerimiz Yürütme Kurulu Üyelerimiz ve komisyonlarımız ile uzaktan eğitim konusunda daha inovatif çözümler bulmaya da gayret ediyoruz. İnovatif ve daha etkili çözümler de bulmaya da gayret gösteriyoruz. Tabii ki hepimizin hayali sınıflarımızda yüz yüze eğitimlere döneceğimiz günlerdir.”