Skip to main content
İKÜ CATS Sanal Ofislerimiz Hizmete Başladı!

İKÜ CATS Sanal Ofislerimiz Hizmete Başladı!

Tüm talep, başvuru ve danışmanlık işlemlerimizi dijital platforma taşıdık. İKÜ CATS ekranınızdan aşağıdaki işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

KÜLTÜR NOKTASI
Sanal Ofisi ile yapabileceğiniz işlemler

- Öğrenci kulüplerinin dijital faaliyetleri için onay ve destek talepleri
- “Online Kariyer Danışmanlığı” hizmetiyle kariyer yönetimi destek talebi
- Kişisel ve mesleki gelişim eğitim/atölye programları takibi
- Burs karşılığı ya da kısmi zamanlı olarak İKÜ’de çalışan öğrencilere süreç desteği
- Akran Mentoru programına katılım talebi
- Mezun Mentorluğu programı bilgi talebi

ÖĞRENCİ İŞLERİ
Sanal Ofisi ile yapabileceğiniz işlemler

- Öğrenci belgesi talebi
- Transkript talebi
- Öğrenci durum belgesi talebi
- Dersten çekilme gibi akademik takvimde yer alan işlemler
- Akademik takvim dışındaki işlemler hakkında dilekçe gönderimi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
Sanal Ofisi ile yapabileceğiniz işlemler

- Öğrenci belgesi talebi
- Transkript belgesi talebi
- Kayıt dondurma
- Kayıt açtırma
- Kayıt sildirme
- Af kanunu ile kaldığı yerden devam etme talebi
- Hatalı ders seçiminden dolayı hatalı dersi sildirme
- Yeterlik sınavına girebilme talebi
- Geç kayıt yenileme ve ders seçimi için ORION sisteminin açılması talebi

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ
Sanal Ofisi ile yapabileceğiniz işlemler

Tam zamanlı uluslararası öğrencilerimiz ve değişim öğrencilerimizin;

- Kayıt yenileme başvurusu
- Eksik belge temini
- İkamet tezkeresi başvuruları

Şu an yurtdışında bulunan ve süreçlerle ilgili bilgi almak isteyen öğrencilerimiz için danışmanlık

2020-2021 akademik yılı için;

- Değişim Programları ile yurtdışındaki partner üniversitelerimizde öğrenim talebi
- Yurtdışı staj talepleri

SAĞLIK HİZMETLERİ
Sanal Ofisi ile yapabileceğiniz işlemler

- Sanal revir duyuruları takibi

Kişiye özel işlemler:

- COVID-19 danışma
- Tıbbi danışma
- Sanal muayene

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ 
Sanal Ofisi ile yapabileceğiniz işlemler

Sanal Ofisi ile uzman psikologlarımızdan kişiye özel psikolojik danışmanlık desteği alabilirsiniz.

KÜTÜPHANE
Sanal Ofisi ile yapabileceğiniz işlemler

- Konu uzmanı kütüphanecilerimizden araştırma desteği
- Elektronik kaynaklara kampüs dışı erişim
- Diğer kütüphanelerden makale sağlama hizmeti
- Kütüphane süreçleri hakkında bilgi ve SSS

MALİ İŞLER
Sanal Ofisi ile tüm mali konularda destek alabilirsiniz.

İNSAN KAYNAKLARI
Sanal Ofisi ile yapabileceğiniz işlemler

- Zorunlu staj hakkında bilgi talebi
- Çalışan öğrenciler için bilgi ve süreç desteği
- Bordro bilgi talebi
- Yıllık izin ve diğer izinler ile ilgili bilgi talebi
- Tamamlayıcı Sağlık Sigortası bilgi talebi
- BES bilgi talebi

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 
YDB Sanal Ofisi ile yapabileceğiniz işlemler

- İzlencelere ilişkin bilgi talebi
- Dijital bileşenlerin (English Central, CLMS) takibine ilişkin bilgi talebi
- ‘Portfolio’ işleyişine ilişkin bilgi talebi
- İHS Belge Talep Sistemine (sağlık raporu, sınav notu itiraz vb.) ilişkin bilgi talebi
- Pearson Assured Akreditasyon Belgesi taleplerinin takibi
- İHS öğrencilerinin devam durumlarına ilişkin bilgi talebi
- İHS sınavları ve bahar yarıyılı not ortalamalarına ilişkin bilgi talebi
- Ek materyal talepleri
- Yabancı Diller Bölümü tarafından verilen lisans ve ön lisans yabancı dil derslerine ilişkin bilgi talebi