Skip to main content

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

ÇALIŞMA

TARİH

Tüm önlisans, lisans ve lisansüstü programlarımızda uzaktan öğretime geçileceği ilan edilmiştir.( laboratuvar, atölye vb. uygulamalı dersler hariç). Bu duyuru ile birlikte  Fakülte/Bölüm/Program CATs sorumlularının isimlerinin belirlenerek KOV KOM'a bildirilmesi istenmiştir. 17.03.2020
Önlisans, lisans ve lisansüstü derslerin (laboratuvar, atölye, uygulama dersleri veya bir dersin laboratuvar, atölye, uygulama saatleri hariç olmak üzere)1 Nisan 2020 Çarşamba gününden itibaren uzaktan öğretime geçilecek şekilde hazırlıkları Bölüm/Program Başkanı sorumluluğunda ve koordinasyonunda olmak üzere yapılacağı tüm akademik birimlere ilan edilmiştir.   17.03.2020
Önlisans, lisans ve lisansüstü derslerin (laboratuvar, atölye, uygulama dersleri/ saatleri hariç olmak üzere) derslerin 23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren uzaktan öğretimle CATs (http://cats.iku.edu.tr/) üzerinden yapılacağı ilan edilmiştir. 18.03.2020
23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren CATs’te mevcut 956 ders ile uzaktan öğretime başlaNACAĞI, CATs te tanımlı olmayan diğer derslerİN de hızla içerik hazırlıklarını tamamlayarak 31 Mart’a kadar tüm dersler CATs te açılmış olacaği ilan edilmiştir. 18.03.2020
Fakülte/MYO lar senkron eğitim için kendilerine ayrılmış sanal dersliklere ilşkin  (her derslik 100 öğrenci içindir) Bölümlerin senkron eğitim planlaması Dekanlık ve Bölüm Başkanları tarafından yapılacağını  ve 23 Mart Pazartesi mesai bitimine kadar kov.kom@iku.edu.tr  adresine bildirileceği tüm akademik birimlere ilan edilmiştir. 18.03.2020
CATs sorumlularına 20 Mart Cuma günü saat 13:00 ‘da Etkili CATS kullanımı , AdobeConnect(Sanal Sınıf) yönetimi, Video İçerik oluşturma başlıklarını kapsayacak şekilde online eğitim verileceği, online eğitim linki 20 Mart Cuma sabahı iletileceği ve CATs sorumluları dışında eğitime katılmak isteyenler,n bst_yazilim@iku.edu.tr adresine taleplerini iletebilecekleri ilan edilmiştir. 18.03.2020
YÖK tarafından gönderilen 19 Mart 2020 tarihli "Yeni Koronavirüs Hastalıgı Salgınında Egitim-ögretim süreçleri" konulu yazı tüm akademik birimleri ile payolaşılmıştır.  19.03.2020
CATs te açılan derslere Birim CATs sorumlularının Instructor katılımcı olarak atanması ve raporlama sisteminin aktif hale getirilmesi hakkında tüm akademik birimler bilgilendirilmiştir.  20.03.2020
Adobe Connect üzerinden yapılan tüm sanal sınıfların kayıt edilerek CATS üzerinden paylaşılması, böylece öğrencilerin diledikleri zaman dersi izleyebilecekleri konusunda tüm akademisyenler bilgilendirilmiştir.  24.03.2020
 23-27 Mart haftası CATs ve Adobe Connect Senkron eğitim özet tablolara göre toplam 332 senkron ders yapılmış bu derslere 8621 öğrenci katılmıştır.CATs te toplam 9390 kaynak paylaşımı yapılmış,725 ödev paylaşılmış, öğrencilerle 2721 duyuru ve mesaj paylaşımı yapılmış, 70 sınav uygulanmıştır.   30.03.2020

SENKRON DERSLER (ADOBE CONNECT)

a)7 günlük toplam (4 Nisan- 10 Nisan):Üniversite genelinde Orion’da açık bulunan 2022 tekil dersten, 1414 ders Senkron Ders olarak Adobe connect üzerinden yapılmış, senkron derslerimize toplam 31052 öğrenci katılmış, 1335 senkron derskayıt edildikten sonra dersin CATs sayfalarında kaynak olarak öğrencilerle paylaşılmıştır.

b)19 günlük toplam (23 Mart - 10 Nisan): Toplam 2880 ders senkronders yapılmış, derslere katılan öğrenci sayısı67191’ye ulaşmış,toplam 2609 senkronders kaydedilmiş ve öğrencilerle CATs te paylaşılmıştır.

 16.04.2020

CATS ASENKRON DERSLER

a) günlük toplam (4 Nisan- 10 Nisan): CATs’te açık bulunan tekil ders sayısı 1761, CATs’te açılan bu derslerde paylaşılan kaynak sayısı 14009olmak üzere, ödev paylaşım sayısı 3413, CATs’ten yapılan sınav sayısı 294, forum ve sohbet odası kullanımı 1478’dir.

b)19 günlük toplam(23 Mart - 10 Nisan): CATs’te açılan 1761 derste, toplam 28313 kaynak ve 6365 ödev paylaşılmış, 505 sınav yapılmıştır.

16.04.2021
17 Nisan 2020 günü yapılan ve bütün dekanlarımızın, fakülte temsilcilerimizin , müdürlerimizin katıldığı senatomuzda, YÖK tarafından alınan kararlar doğrultusunda, oy birliği ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. Detaylar için https://www.iku.edu.tr/tr/akademik-takvim 17.04.2020